Avatar

гл.ас. д-р Анка Бенова

Email: a_markovska swu.bg


Публикации

Anka Markovska , Mathematical modeling of adaptive immune response after transplantation , Asian-European Journal of Mathematics- Volume: 13, Number: 08 2020: .
Iveta Nikolova, Anka Markovska, and Mikhail Kolev, A computational study of autoimmune disease model , Asian-European Journal of Mathematics- Volume: 13, Number: 08 2020: .
Irina Naskinova, Mikhail Kolev, and Anka Markovska, On the innate immune response to intracellular bacterial infections , Asian-European Journal of Mathematics Vol. 13, No. 08, 2050167 (2020) 2020: .
MIKHAIL KOLEV1, ANA MARKOVSKA2, MODELING THE IMMUNE RESPONSE TO VIRUS , Current Research in Mathematical and Computer Sciences II Publisher UWM 2018: pp. 101-108.
Anka Markovska, ANALYSIS OF A MATHEMATICAL MODEL OF ADAPTIVE IMMUNE RESPONSE TO VIRUS INFECTION , International Journal of Pure and Applied Mathematics ISSN 1311-8080 (PRINTED VERSION) ISSN 1314-3395 (ON-LINE VERSION) 2017: 255-261.
Anka Markovska1, Mikhail Kolev2, Iveta Nikolova3 ON MATHEMATICAL MODELING OF THE COMPETITION BETWEEN THE IMMUNE SYSTEM AND VIRAL INFECTIONS , International Journal of Pure and Applied Mathematics ISSN 1311-8080 (PRINTED VERSION) ISSN 1314-3395 (ON-LINE VERSION) 2017: 335-343.
2. М. Колев, А. Марковска, Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти- 1 част. България: "Neofit Rilski” Blagoevgrad, 2016
Anka Markovska, On a mathematical model describing the adaptive immune response to viral infection , , Mathematics ahd Natural Sciences, South-West University 2015: 6.
M. Kolev, A. Markovska, B. Garkova, Numerical Investigation of Adaptive Immune Response to Viral Infection , Lecture Notes in Computer Science 2015: 242-249.
Ана Марковска, Изследване на първичен и вторичен имунен отговор при вирусни инфекции с помощта на математически модел. България: НВУ "Васил Левски" Велико Търново, 2014
Anka Markovska, Investigation of the regions of stability of Gear's Implicit m-Step Methods. България: Neofit Rilski” Blagoevgrad, 2013
Ана Марковска, Изследване на взаимодействието между хуморален и клетъчен имунитет при инфекция от вирусен хепатит с, с помощта на математически модел , ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ6-7 ЮНИ 2013: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред УЧЕНИТЕ във ВРЪЗКА с НОВАТА ПРОГРАМА за НАУКА и ИНОВАЦИИ на ЕС“ХОРИЗОНТ2020” 2013: 6.
M. Kolev, A. Markovska, A. Korpusik, On a Mathematical Model of Adaptive Immune Response to Viral Infection , Lecture Notes in Computer Science 2013: 6.
В. Грозданов, К. Йорджев, А. Марковска, Ръководство за решаване на задачи по математически анализ – І част.. България: Neofit Rilski” Blagoevgrad, 2012
M. Kolev, A. Korpusik, A. Markovska, Adaptive immunity and CTL differentiation - a kinetic modeling approach , MATHEMATICS IN ENGINEERING, SCIENCE AND AEROSPACE (MESA) 2012: 6.
A. Markovska, Investigation And Analysis Of The Humoral Immune Response With Body Temperature Increase , Trakia Journal of Sciences 2012: .
M. Kolev, A. Markovska, On a Mathematical Model Describing the Immunological Response to Virus , Mathematics ahd Natural Sciences, South-West University 2011: .
Марковска А., Михаил Колев ,Методи на обучение и мястото им при усвояването на математически знания от студентите в техническите специалности, Сборник научни доклади `2011, ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград, България. , Сборник научни доклади `2011, ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград 2011: .
Kolev М., Anкa Markovska, Numerical analysis of the role of the infectivity rate of viruses, Сборник научни доклади `2011 Сборник научни доклади `2011, ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград, България , Сборник научни доклади `2011, ЮЗУ "Н. Рилски" - Технически колеж - Благоевград 2011: .
Kolev M., Anka Markovska, Numerical Modeling Of Antiviral Immunological Response, Proceedings of the International Scientific Conference of the National Military University “Vassil Levski”, 23-24.06.2011, Veliko Tarnovo, BULGARIA, , vol. 3 pp.38-42 , the International Scientific Conference of the National Military University “Vassil Levski”, 23-24.06.2011, Veliko Tarnovo, BULGARIA, , vol. 3 pp.38-42. 2011: pp.38-42.
M. Kolev, A. Markovska, Application of Mathematical Modeling to Immunological Problems , Trakia Journal of Sciences ISSN 1313-7050 (print) vol. 8, pp 49-55., ISSN 1313-3551 (online), Volume 8, 2010, Supplement 2, Series Biomedical Sciences. 2010: .

Конференции

Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, България

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анка Марковска ИЗСЛЕДВАНЕ РОЛЯТА НА ВАКСИНИТЕ, КАТО ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ОРГАНИЗМА ОТ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ , С ПОМОЩТА НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ
Период
27.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
НВУ „В. Левски”

Eight International Conference “Modern Trends in Science” 26 - 30.06.2019, Blagoevgrad, Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Anka Markovska, Mathematical Modeling of Adaptive Immune Response after Transplantation
Период
26.06.2019 - 30.06.2019 г.
Организатор
Mathematics ahd Natural Sciences, South-West University

Eight International Conference “Modern Trends in Science” 26 - 30.06.2019, Blagoevgrad, Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Irina Naskinova, Anka Markovska, Mikhail Kolev,On a Mathematical Model of Bacterial Infection
Период
26.06.2019 - 30.06.2019 г.
Организатор
Mathematics ahd Natural Sciences, South-West University

Eight International Conference “Modern Trends in Science” 26 - 30.06.2019, Blagoevgrad, Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Iveta Nikolova, Anka Markovska, Mikhail Kolev, A Computational Study of Autoimmune Disease Model
Период
26.06.2019 - 30.06.2019 г.
Организатор
Mathematics ahd Natural Sciences, South-West University

Seventh Conference on Finite Difference Methods: Theory and Applications (FDM: T&A 2018)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mikhail Kolev, Ana Markovska, On a Numerical Analysis of the Interactions Between viral Infection and Immune System
Период
11.06.2018 - 16.06.2018 г.
Организатор
Division of Numerical Analysis and Statistics, University of Ruse, Ruse, Bulgaria; Union of Mathematical Scientist, Ruse; Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Science

International Scientific Conference FMNS-2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis of a mathematical model of adaptive immune response to virus infection
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
Mathematics ahd Natural Sciences, South-West University

International Scientific Conference FMNS-2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On mathematical modelling of the competition between the immune system and viral infections
Период
14.06.2017 - 18.06.2017 г.
Организатор
Mathematics ahd Natural Sciences, South-West University
Съавтор(и)
Михаил Колев, Ивета Николова

Sixth International Conference on Numerical Analysis and Applications

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mikhail Kolev, Ana Markovska, The Role of CTL differentiation for the immune response to viral infection: numerical study
Период
16.06.2016 - 22.06.2016 г.
Организатор
Division of Numerical Analysis and Statistics, University of Ruse, and the Bulgarian Academy of Sciences.

International Scientific Conference FMNS-2007

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On a mathematical model describing the adaptive immune response to viral infection
Период
10.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
Природо-математически факултет на ЮЗУ, Благоевград, БЪЛГАРИЯ. Съорганизатори на конференцията са Съюзът на учените – клон Благоевград и Съюзът на математиците в България.

Университетска научна конференция на НВУ „В. Левски” 3-4 юли 2014 г. Велико Търново.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на първичен и вторичен имунен отговор при вирусни инфекции с помощта на математически модел
Период
03.07.2014 - 04.07.2014 г.
Организатор
НВУ „В. Левски”

International Scientific Conference FMNS-2007

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Investigation of the regions of stability of Gear's Implicit m-Step Methods
Период
13.06.2013 - 14.06.2013 г.
Организатор
Природо-патематически факултет на ЮЗУ "Н. Рилски"

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 6-7 ЮНИ 2013: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред УЧЕНИТЕ във ВРЪЗКА с НОВАТА ПРОГРАМА за НАУКА и ИНОВАЦИИ на ЕС“ХОРИЗОНТ2020”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на взаимодействието между хуморален и клетъчен имунитет при инфекция от вирусен хепатит с, с помощта на математически модел
Период
06.06.2013 - 07.06.2013 г.
Организатор
Съюз на учените, Стара Загора

International Scientific Conference FMNS-2007

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On a Mathematical Model Describing the Immunological Response to Virus
Период
03.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
Природо-патематически факултет на ЮЗУ "Н. Рилски"

Проекти

(BG 05M2OP001-2-002-0001) Студентски практики - фаза I

Период на провеждане
26.09.2016 - 01.09.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
50000000,00 лв.

Изследване на безжични сензорни мрежови технологии за индустриалната автоматизация

Период на провеждане
14.12.2015 - 19.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ

Период на провеждане
01.01.2015 - 04.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) "Студентски практики"

Период на провеждане
15.10.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

(BG 051PO001-3.1.07-0036) "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Моделиране на биологична и екологична активност с помощта на химични и математични методи.Математическо, числено и мулекулно моделиране в природните науки.

Период на провеждане
04.01.2013 - 04.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ

Нови изследвания в областта на физическите, математическите и компютърните науки

Период на провеждане
04.01.2012 - 04.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ

Математическо, числено и мулекулно моделиране в природните науки.

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ