Avatar

гл.ас. д-р Атанаска Чолакова

Email: a_cholakova swu.bg


Публикации

Двойното сляпо рецензиране в научната периодика в сферата на хуманитаристиката – аспекти на използването на Publons в България , Стратегии на образователната и научната политика 2021: 439-457. (Съавтор/и: доц. дн Асен Кожухаров)
A Monograph in the Field of Philosophical Logic , сп. Философия 2019: .
Назад към метафизиката! (отзив) , сп. Философски Алтернативи 2017: .
Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята. България: УИ "Неофит Рилски", 2016
Превод на: Вахтер, Д. фон, Как да се върнем от езика към нещата сами по себе си (от английски език) , сп. Философски Алтернативи 2015: .
Das Ding an sich в контекста на Шопенхауеровата философия , сп. Философски Алтернативи 2014: 77-83.
Познанието в Шопенхауеровия репрезентативен модел. Идеята за мигновеността на чистото познание , електронно списание Нотабене 2013: .
Идеалистични визуализации в Тльон, Укбар, Orbis Tertius или интелектуалната утопия на Хорхе Луис Борхес , Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството 2013: 209-220.
Отвъд Final Fantasy VII: Символизъм и конфликт в образа на Genesis Rhapsodos , Философия на фантастичното: Визуализации в изкуството 2013: 141-162.
Естетически модели – Шелинг и Хегел , сп. Философски Алтернативи 2012: 47-51.
Законът за достатъчното основание – пред-откъм-при Шопенхауер , ел. списание NotaBene 2012: .
Проблемът за тялото във философията на Артур Шопенхауер , ел. списание NotaBene 2011: .
Фантастичното и неговите измерения днес , сп. Философски Алтернативи 2011: 184-187.
Шопенхауер – светът като представа , сп. Философия 2011: 73-85.
Експликация на четирикратната структура „разпознаване-различие-повторение-неразбиране” с оглед на отношението, в което се реализира деструктивния образ на телесността , ел. сп. Informo 2011: .
Експликация на утопичния фактор в 3D виртуалния свят „Second Life” и „Касталия” на Херман Хесе , Измерения на фантастичното 2011: .
Фантазия и реалност, копнежът по миналото или симфонията на мълчанието при Зигфрид Ленц , Измерения на фантастичното 2011: 165-179.
Проблемът за музиката при Фридрих Ницше , сп. Философия 2010: 85-91.
Пътят на Заратустра , сб. Философски опити 2010: 214-227.
Двата стълба на естетиката при Шелинг и Хегел , сб. Философски опити 2010: 57-71.
Плурализмът на волята при Фридрих Ницше , сб. Философски опити 2010: 42-63.
Тайното учение на древните българи , сб. Философия и езотерика 2008: 333-342.
Ницше contra Вагнер - себепреодоляването на философа , сб. Философски опити 2007: 41-47.

Конференции

방탄소년단. Interdisciplinary Conference Project

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Social Phenomenology. The Case of BTS and ARMY
Период
04.01.2020 - 05.01.2020 г.
Организатор
Kingston University

Тематични и ценностни модели в образованието по философия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Дигитална култура“ и възможностите за приложение на виртуални платформи в образованието“.
Период
10.05.2019 - 11.05.2019 г.
Организатор
ЮЗУ

Изборът – философски и психоаналитични проблеми

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отвъд знание – незнание в теория за игнорантността (Agnoiology) на Джеймс Фериер. Социални и психоаналитични аспекти
Период
29.04.2015 - 30.04.2015 г.
Организатор
Център по Философия и психоанализа

Bodies in Between: Corporeality and Visuality from Historical Avant-garde to Social Media

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
From Representation to Visualization: or Body as primary phenomenon in Schopenhauer’s philosophy to “symembodiment” in virtual worlds
Период
29.05.2014 - 31.05.2014 г.
Организатор
Babes-Bolyai University

Майски четения

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Философията на Шопенхауер: Проекции към психоанализата
Период
10.05.2014 - 10.05.2014 г.
Организатор
Център по Философия и психоанализа

Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Das Ding an sich в контекста на Шопенхауеровата философия
Период
28.04.2014 - 28.04.2014 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Фантастични визуализации в изкуството

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Идеалистичните визуализации в Тльон, Укбар, Obris Tertirus или интелектуалната утопия на Хорхе Луис Борхес
Период
18.10.2013 - 19.10.2013 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Dreams, Phantasms and Memory Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Role of Causality in Schopenhauer's Interpretation of Dreams
Период
19.09.2013 - 20.09.2013 г.
Организатор
University of Gdańsk – Research Unit for Dream, Memory and Imagination Studies

Метафизическо и постметафизическо мислене

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Онтологични пътища на песимизма – Артур Шопенхауер и Джакомо Леопарди
Период
15.05.2013 - 15.05.2013 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Film-Philosophy Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Explication of Schopenhauer’s ideas in Maderna’s Schopenhauer and Campbell’s Green Lantern – between the ethics and metaphysics.
Период
12.09.2012 - 14.09.2012 г.
Организатор
Queen Mary, University of London; King's College, Kingston University

Философският глобализъм на Хегел

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Естетически модели: Шелинг и Хегел
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Измерения на фантастичното в съвременността

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Експликация на утопичния фактор в 3D виртуалния свят „Second Life” и „Касталия” на Херман Хесе
Период
14.05.2011 - 15.05.2011 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Модели на философско мислене

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Двата стълба на естетиката при Шелинг и Хегел
Период
20.05.2009 - 20.05.2009 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Проекти

(824544) НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОВАТА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В АКАДЕМИЧНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (SPEAR)

Период на провеждане
01.01.2019 - 01.05.2021 г.
Форма на участие
член на екипа на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Финансиран от
Финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз
Бюджет
3000000,00 лв.

(RP-A1/2018) Влиянието на немския идеализъм върху българската философия (10 години Център за немски идеализъм в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград)

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
Член
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
2000,00 лв.

(RP-A2/18) Метафизичното понятие "Свобода" - основа за априорната езикова релативност на психоаналитичните модели

Период на провеждане
05.02.2018 - 30.12.2018 г.
Форма на участие
Научен секретар на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4000,00 лв.

(RP-A16/2017) Теоретичната съпоставимост между априористки концепти: как Шопенхауеровата метафизика разбира Кантовата критика

Период на провеждане
03.04.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
1050,00 лв.

(RP-A9 /17) Феноменологична съизмеримост на езиците на съзнанието и неговите интерпретации

Период на провеждане
01.02.2017 - 30.12.2017 г.
Форма на участие
Научен секретар на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3600,00 лв.

(RP-A16/16) Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Период на провеждане
04.01.2016 - 23.12.2016 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
3000,00 лв.

(RP-B6 /16) Фронезисът в глобализиращото се общество

Период на провеждане
04.01.2016 - 23.12.2016 г.
Форма на участие
Научен секретар за Катедра „Философия”
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
4000,00 лв.

(RP-A17/16) Назад към метафизиката

Период на провеждане
04.01.2016 - 23.12.2016 г.
Форма на участие
Научен секретар
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-B7 /15) Дисперсии на западните и източните модели за единство

Период на провеждане
06.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Научен секретар за Катедра „Философия”
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A2/15) Концепти, структура и методологии на некласическото феноменологическо мислене

Период на провеждане
06.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Научен секретар
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A7/15) Приложения на философски модели в психоанализата

Период на провеждане
06.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Научен секретар
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
2800,00 лв.

(SRP-A7/14) Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал

Период на провеждане
03.02.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Научен секретар.
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-B7 /14) Екзистенциални и политически основания на нашата съвременност

Период на провеждане
06.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
Научен секретар за Катедра „Философия”
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-B6 /13) Виртуалното и фантастичното

Период на провеждане
09.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Научен секретар за Катедра „Философия”
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A7/13) Метафизическо, постметафизическо и философско-религиозно мислене

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
Научен секретар
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(2012-2015 ) Идентичност и продуктивност

Период на провеждане
02.10.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН (ИИОЗ-БАН)
Бюджет
20000,00 лв.

(SRP-A7/12) Философският глобализъм на Хегел

Период на провеждане
09.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A7/11) Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции

Период на провеждане
05.01.2011 - 30.12.2011 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A7/10) Модели на философското мислене

Период на провеждане
04.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Генезис и развитие на идеята за вътрешния усет при Шелинг

Докторант
Илиана Николаева Илиева
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Априорността на познанието при Кант

Студент
Десислав Стоичков
Година
2020
ОКС
бакалавър

Проблемът за волята при Имануел Кант, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше

Студент
Христо Додов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Експликация на триединството Тяло-душа-дух при Аристотел, Декарт и Хегел

Студент
Ели Веселинова Венкова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Критика на християнския морал във философията на Ницше

Студент
Кристина Емилова Михайлова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Воля за мощ и воля за живот – онтологични аспекти във философията на Артур Шопенхауер и Фридрих Ницше

Студент
Недко Пандов
Година
2019
ОКС
магистър

Сблъсък на моралните парадигми – Кант и Ницше

Студент
Елица Славчева Трайкова
Година
2018
ОКС
бакалавър

ПРИНЦИПИ НА НИЦШЕВИЯ НИХИЛИЗЪМ

Студент
Диана Бориславова Захова
Година
2017
ОКС
бакалавър

ВЪЗМОЖНОСТТА И НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗБОР В ТРИТЕ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИ МОДУСА НА КИРКЕГОР

Студент
Светослава Станкова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Крайно и безкрайно във философската система на Хегел

Студент
Иво Иванов Минков
Година
2016
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Топология на Хегеловата спекулативна нравственост

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Иво Минков

Диалогът в античната философска традиция

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Шангалова

Психологична интерпретация на мотивацията на извършители на серийни убийства

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Карагьозова

Философско-исторически идеи в творчеството на Ницше

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислава Венчова

Вярата като кулминация на екзистенцията във философията на Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
17.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димона Иванова

Типология на жизнеизбирането при Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наталия Тупарова

Метафизика на волята във философията на Шопенхауер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аксения Ангелова

Интерпретативни модели на волята – Кант и Шопенхауер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Миланова

Философският образ на Дон Жуан във философията на Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивелина Михайлова

Себенадмогването на човека във философията на Ницше

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Кацарова

Другото мислене

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Агнеса Данаилова