Avatar

ас. Ангела Зелничка

Email: a.zelnichka swu.bg


Публикации

Клиничен екип при терапия на дисфагия , Сборник доклади от Юбилейна научна Конференция с международно участие „Предизвикателства пред общественото здраве“, ФОЗЗГС, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2022: . (Съавтор/и: Миглена Симонска)
Изследване на комуникативните способности при лица след прекаран мозъчен инсулт , Сборник доклади от Юбилейна научна Конференция с международно участие „Предизвикателства пред общественото здраве“, ФОЗЗГС, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2021: . (Съавтор/и: Миглена Симонска)

Конференции

20-та Студентска Научна Конференция - Логопедия

Вид
Локална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Адаптиране на Мисисипи Скрининг-тест за афазия на македонски език
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Николия Малиновска, Миглена Симонска

20-та Студентска Научна Конференция - Логопедия

Вид
Локална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Превенция на слуховите нарушения при лица, работещи в шумна среда
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Николия Малиновска, Анна Андреева

20-та Студентска Научна Конференция - Логопедия

Вид
Локална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Влияние на логопедичната работа над готовността за училище
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Николия Малиновска, Анна Андреева, Миглена Симонска

19та Студентска Научна Конференция

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Приложение на специализирана компютърна програма “Speech Viewer III” при терапия на дисфазия на развитието – изследване на случай
Период
11.05.2018 - 11.05.2018 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Николия Малиновска, Елка Горанова