Avatar

ас. д-р Милена Янкова

Email: yankova_milena swu.bg


Публикации

Медиите като инструмент за постигане на стратегическа публичност в корпоративната PR практика , Сборник „Научният Еверест – мечта или реалност” 2015: с. 197-199.
Социалната полза от етиката в ПР , http://www.masscomm.nbu.bg/ 2015: .
Култивиране на връзки с медиите – стратегическа задача в корпоративната PR практика , Право, управление и медии през XXI век, Юбилеен сборник 2012: с. 271-278.

Конференции

Докторантска конференция по проект „Докторантски филологически център“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медиите като инструмент за постигане на стратегическа публичност в корпоративната PR практика
Период
27.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Есенна научна конференция „Етика и пари в журналистиката и ПР-а”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалната полза от етиката в ПР-а
Период
20.11.2014 - 21.11.2014 г.
Организатор
Департамент "Масови комуникации", НБУ

„Право, управление и медии през XXI век”,

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Култивиране на връзки с медиите – стратегическа задача в корпоративната PR практика
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001 ) Проект "Студентски практики - фаза I"

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Oперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” (ОП НОИР)
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
13.06.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Oперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG051Р0001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
12.06.2013 - 05.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година
Бюджет
60000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Лидерите в професионалния спорт и ролята на PR в изграждането на техния имидж

Студент
Георги Бързаков
Година
2017
ОКС
бакалавър

Образът на лидера. Умението на великите личности да управляват и влияят.

Студент
Мария Москова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Изграждане на положителен имидж чрез реализиране на корпоративна социална отговорност

Студент
Виолина Янкова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Проблемът за свободата на медиите в посттоталитарна България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
23.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Фатиме Бекир

Подобряване на медийния образ на НЗОК

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
29.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Панова

Образът на специалиста по връзки с обществеността през годините

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
29.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Спасиана Филипова

Значение на марковите атрибути за налагане на запомняща се търговска марка

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
23.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Веска Каменова

„Въздействие на цвета в рекламата – усещане и възприятие”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
23.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мариана Никифорова

Противоречивото единство на PR-а и журналистиката

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Артъкова

Ролята на логото в изграждане на фирмената идентичност /на примера на ФК „Арсенал”/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниел Горанов

„Рекламна стратегия за въвеждане на нов продукт на пазара” (на примера на фирма „Стратос” ООД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Миглена Николова

Кризата в печатните медии и регионалния вестник „Струма”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Тодорова

Утвърждаване на корпоративна социална отговорност в практиката на големите български компании (на примера на Глобул)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Аксения Малечканова

Взаимоотношенията PR-медии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Република България
Дата
05.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Христофорова