Avatar

докт. Ивета Волева-Петрова

Email: I.voleva swu.bg


Публикации

ORIGIN AND CHARACTERISTICS OF EDUCATIONAL TOURISM , Economics & Management 2020: 185-192.

Конференции

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ 24 и 25 септември 2020 г. - ОНЛАЙН

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
НОВИ ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ NEW MARKET OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE ECONOMIC IMPACT FROM THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN BULGARIA
Период
24.09.2020 - 25.09.2020 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качеството в България, Технически факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ 24 и 25 септември 2020 г. - ОНЛАЙН

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ ОТ СИНЕРГИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ТУРИЗЪМ ECONOMIC BENEFITS OF THE SYNERGY OF EDUCATION AND TOURISM
Период
24.09.2020 - 25.09.2020 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качеството в България, Технически факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград