Avatar

гл.ас. д-р Владимир Бабанов

Email: v.babanov law.swu.bg


Публикации

Ефекти от пандемията от COVID-19 върху националната и международна сигурност , сп. "Право политика администрация" 2022: 1-8. (Съавтор/и: Йоана Насева)
Криптовалутите- основни характеристики и възможни рискове пред финансовата сигурност на държавите , Издание на УниБИТ 2021: .
Изграждане на цялостна система за киберсигурност- приоритет на България през настоящото десетилетие , сп. "Право политика администрация" 2021: 46-52.
Центрове на сила в международните отношения и проблемът за поляритета през XXI век. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014 (Съавтор/и: Пламен Пантев, Янко Йорданов, Деница Велчева, Мира Кънева, Емил Миланов)
Ще запази ли Америка статута си на глобална суперсила , Сп. "Международна политика" 2014: 61-71.

Конференции

Новите предизвикателства пред националната сигурност и публичната администрация

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изграждане на цялостна система за киберсигурност- приоритет за България през настоящото десетилетие
Период
22.10.2021 - 22.10.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Ръководени дипломанти

Рискове и заплахи за националната сигурност на Р. България

Студент
Константин Митев
Година
2022
ОКС
бакалавър

Причини за засилване интересите на САЩ към Балканския полуостров

Студент
Симеон Сугарев
Година
2022
ОКС
бакалавър