Avatar

ас. д-р Владимир Бабанов

Email: v.babanov law.swu.bg


Публикации

Криптовалутите- основни характеристики и възможни рискове пред финансовата сигурност на държавите , Издание на УниБИТ 2021: .
Центрове на сила в международните отношения и проблемът за поляритета през XXI век. България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014 (Съавтор/и: Пламен Пантев, Янко Йорданов, Деница Велчева, Мира Кънева, Емил Миланов)
Ще запази ли Америка статута си на глобална суперсила , Сп. "Международна политика" 2014: 61-71.