Avatar

докт. Васил Михайлов

Email: v_mihaylov swu.bg


Публикации

Високото образование като възможност за по-висока заетост , научно списание "Икономика и управление" 2016: 93 - 100.
The Problem of Youth Unemployment and The Loss of Human Capital , East European Scientific Journal 2016: 5 - 12.

Конференции

International Multidisciplinary Scientific Conference «Science and society»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Human capital in the context of limited resources and diminishing population
Период
24.11.2017 - 24.11.2017 г.
Организатор
Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE», Edizioni Magi, Rome, Italy
Съавтор(и)
проф. д-р Мария Кичева

Социалната икономика в условията на ограничени ресурси – теория и практика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалната икономика като инструмент за развитие на човешкия капитал чрез заетсот, образование и социално включване
Период
11.10.2017 - 11.10.2017 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет, ЮЗУ

Международна научна конференция - Проблеми на сигурността в Черноморския регион

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Черноморското икономическо сътрудничество като гарант за стабилност на страните в региона и фактор за развитие на модерна икономика, основана на знанията
Период
14.09.2017 - 14.09.2017 г.
Организатор
Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) - Пловдив
Съавтор(и)
доц. д-р М. Михайлов - Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив

VII Международна Научна Конференция на Младите Учени

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Преходът от теоретични знания към реална работна среда и формирането на човешки капитал
Период
15.06.2017 - 16.06.2017 г.
Организатор
Съюз на Учените в България - Пловдив

The Thirteenth International Conference on Economic Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Conditions for Research and Development in Bulgaria
Период
24.11.2016 - 24.11.2016 г.
Организатор
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna

Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Миграционна политика и интеграция на имигрантите в Република България в контекста на засилената миграция към Европа
Период
12.10.2016 - 12.10.2016 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет, ЮЗУ

Студентської науково-практичної інтернет-конференції

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Impact of Minimum Wage on Employment and Unemployment in Bulgaria
Период
24.09.2016 - 24.09.2016 г.
Организатор
"Vasyl Stefanyk” Precarpathian National University, Ukraine

Проекти

(RP-B3/17) Социалната икономика в условията на ограничени ресурси – теория и практика

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-B5/16) Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.