Avatar

докт. Василиса Каръкова

Email: Vasilisa_bg swu.bg


Публикации

Professional education and labour market , KNOWLEDGE, International Journal, Scientific Papers 2016: 112-115. (Co-author/s: ас. д-р Деница Богданска)
Social – demographic peculiarities of the region of blagoevgrad and the problem with the migrants. , Scientific Journal “Economics and Finance” 2016: 7-10. (Co-author/s: ас. д-р Деница Богданска, доц. д-р Акулина Стефанова)

Конференции

Технолого-экономическое образование: достижения, инновации, перспективы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Инновации – гарантия о конкурентоспособности и сертификации фирм
Период
14.02.2017 - 17.02.2017 г.
Организатор
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Съавтор(и)
ас. д-р Деница Богданска

Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Професионалното образование и интегрирането на бежанците
Период
12.10.2016 - 12.10.2016 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет
Съавтор(и)
доц. д-р Aкулина Стефанова

Современное технологическое образование: проблемы и перспективы

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иновации и иновационный процесс в школе
Период
28.04.2016 - 30.04.2016 г.
Организатор
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Реепублики Бурятия, Бурятский государственный университет

Проекти

(RP-B3/17) Социалната икономика в условията на ограничени ресурси – теория и практика

Период на провеждане
20.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-B5/16) Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
член на екипа - изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.