Avatar

гл.ас. д-р Миглена Цветкова-Габерска

Email: miglena_tsvetkova swu.bg


Публикации

ASSESSMENT OF KNEE JOINT POSITION SENSE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS , Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2021: 3893-3900.
The force sense of knee extensors in healthy males and females , Journal “Series on Biomechanics” 2019: 3-13 . (Co-author/s: Невена Пенчева)

Конференции

VIII национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България: „Интердисциплинарен подход и съвременни тенденции в практиката„

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Динамометрично измерване на проприоцептивен усет на колянна става при здрави лица и пациенти с множествена склероза.
Период
11.09.2021 - 12.09.2021 г.
Организатор
Асоциацията на физиотерапевтите в България

Проекти

(ИКТ в НОС.) Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТ в НОС.

Период на провеждане
01.12.2018 - 18.06.2020 г.
Форма на участие
Член на екипа по НЗ 1.2.3
Финансиран от
МОН
Бюджет
3000000,00 лв.

(B2.6c.03/22.09.2017) Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization (PROMO YMC(H)A)

Период на провеждане
22.09.2017 - 22.10.2021 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020"
Бюджет
836699,00 лв.