Avatar

гл.ас. д-р Магдалена Лобутова

Email: m.lobutova swu.bg


Публикации

Книга за учителя по музика за 1. клас. . България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2022 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева)
Книга за учителя по музика за 4. клас. България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2022 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Книга за учителя по музика за 3. клас.. България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2021 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Книга за учителя по музика за 7. клас. . България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2021 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Книга за учителя по музика за 5. клас. . България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2020 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Книга за учителя по музика за 6. клас. . България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2020 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Книга за учителя по музика за 2. клас. България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2020 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Книга за учителя по музика за 1. клас. България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2020 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева, Юлиана Близнакова, М.Врачовска)
Учебник по музика за 4. клас . България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Електронен учебник по музика за 4. клас . България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Табло по музика за 4. клас , ISBN: 978-619-215-316-8. 2019: . (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Табло по музика за 3. клас , Самостоятелно 2019: . (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Книга за учителя по музика за четвърти клас. България: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Музика 4. клас [Звукозапис] Вид на материала - аудио CD . България: Издателство и производство - София : Анубис : Клет България, [2019] Език - български ISBN - 978-619-215-488-2 COBISS.BG-ID - 1292871396, 2019
Учебник по музика за 3. клас . : ИК Анубис, 2018 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Учебник по музика за 7. клас . : ИК Анубис, 2018 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Електронен учебник по музика за 3. клас . : ИК Анубис, 2018 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Електронен учебник по музика за 7. клас . : ИК Анубис, 2018 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Книга за учителя по музика за 3. клас. : ИК Анубис, 2018 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Книга за учителя по музика за 7. клас. : ИК Анубис, 2018 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Табло по музика за 7. клас , ИК "Анубис", 2018. ISBN: 978-619-215-323-6. 2018: . (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Учебник по музика за 2. клас . : ИК Анубис, 2017 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Учебник по музика за 6. клас . : ИК Анубис, 2017 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Учебник по музика за 5. клас . : ИК Анубис, ISBN: 978-619-215-063-1., 2017 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Електронен учебник по музика за 2. клас . : ИК Анубис, 2017 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Електронен учебник по музика за 6. клас . : ИК Анубис, 2017 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Книга за учителя по музика за 2. клас. : ИК Анубис, 2017 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева)
Книга за учителя по музика за 6. клас. : ИК Анубис, 2017 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Интерпретацията на песни в клас , Естетически ценности и възпитание : материали от кръгла маса, Шумен, 9 април 2016. 2016: с. 164-171. (Съавтор/и: Вихър Златев)
Мястото на песента в урока по музика , Сборник с доклади от Научната сесия „Музика и танц в Югоизточна Европа“. 05.05.2016 2016: .
Учебник по музика за 1. клас . : ИК Анубис, 2016 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева)
Електронен учебник по музика за 1. клас . : ИК Анубис, 2016 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева)
Електронен учебник по музика за 5. клас. : ИК Анубис, 2016 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Книга за учителя по музика за 5. клас. : ИК Анубис, 2016 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Юлиана Близнакова)
Книга за учителя по музика за 1. клас. : ИК Анубис, 2016 (Съавтор/и: Янна Рускова, Стефан Русков, Розалина Паскалева, Юлиана Близнакова, М.Врачовска)
Планиране на учебната дейност за изпълнение на песни в клас. , Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски" 2016: 148-158. (Съавтор/и: Вихър Златев)
Извънкласни и извънучилищни дейности по музика на етнически малцинства в България , „Наука, образование, изкуство“, Годишник на СУБ Клон Благоевград. 2015: 33-45.
Анимационни дейности за деца , Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието 2015: 113-122. (Съавтор/и: Николина Огненска-Стоянова)
Educational opportunities through music in children’s animation activities , “Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries” 15.10.2015 – 19.10.2015, Trogir, Croatia. Blagoevgrad, 2015: 204-210.
Извънкласни и извънучилищни дейности по музика на етнически малцинства в България , „Наука, образование, изкуство“, Годишник на СУБ Клон Благоевград. 2015: 33-45.
Възпитателни възможности при обучението в извънучилищната дейности по музика , „Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа”: Сборник, 2014: 110-117.
Организационни форми на извънкласната и извънучилищната дейност по музика , „Наука, образование, изкуство“, Годишник на СУБ Клон Благоевград. 2014: 108-116.
Ръководство за практическа подготовка на студентите – бъдещи учители по музика. България: Благоевград: УИ „Н. Рилски“., 2014
Folklore genres in the children animator’s job , “Spa and Wine”. Interhotel Sandanski (Bulgaria), Corfu (Greece). 16.10.2014 – 20.10.2014. 2014: 258-263. (Co-author/s: Николина Огненска-Стоянова)
Предпоставки за въвеждане на интерактивни методи на обучение по музика , Сборник с доклади от Четвърта национална конференция с международно участие Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда. 17-18 май 2013, София 2013: 89-94.
Възможности за употреба на интерактивни методи при обучението по музика в общообразователното училище и в извънучилищни дейности , Сборник с доклади от Четвърта национална конференция с международно участие Музикално- образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда. 17-18 май 2013, София, 2013: 95-100.
Проблеми на работата с детска вокална група , Сборник с доклади от Международна научна конференция „Изкуство и образование”, Благоевград 8-9 ноември 2013 2013: .
Tourist animation in the field of cultural tourism , “Cultural Corridor Via Diagonalis. Cultural Tourism Without Boundaries”. Sofia, Bulgaria, Belgrad, Serbia. 03.10.2013 – 06.10.2013. 2013: 303-306. (Co-author/s: Николина Огненска-Стоянова)
Извънкласните и извънучилищните дейности по музика в България – състояние и перспективи за развитие в началото на XXI век , Сборник с доклади от Четвърта Балканска научна конференция „Науката, образованието, изкуството през XXI век”, Благоевград, 30.09 – 01.10. 2012 2012: 60-67.
Творчеството на учениците по музика в извънучилищна среда. , Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда: Сборник доклади 2011: 50-54.

Конференции

Шеста балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Театрализираната игра в работата на музикалния педагог за постигане на емоционална отзивчивост
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Съюз на учените в България - клон Благоевград

Шеста балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подготовката на музикална театрализирана игра за развитие на емоционална отзивчивост
Период
28.09.2023 - 30.09.2023 г.
Организатор
Съюз на учените в България - клон Благоевград

Международна конференция: „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят" „LIVING HERITAGE TOMORROW“. 21.09.2021Т

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изпълнителски задачи при работа с музикален материал из съкровищницата на българската народна музика
Период
21.09.2021 - 21.09.2021 г.
Организатор
ИНИООУЗКИН, УНИБИТ

Иновации в образованието

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Планиране на учебната дейност за изпълнение на песни в клас
Период
30.09.2016 - 02.10.2016 г.
Организатор
ШУ „К. Преславски“
Съавтор(и)
Вихър Златев

Научна сесия „Музика и танц в Югоизточна Европа“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мястото на песента в урока по музика
Период
05.05.2016 - 05.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

Естетически ценности и възпитание : кръгла маса

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интерпретацията на песни в клас
Период
09.04.2016 - 09.04.2016 г.
Организатор
ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен

Естетически ценности и възпитание : кръгла маса

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интерпретацията на песни в клас
Период
09.04.2016 - 09.04.2016 г.
Организатор
ШУ „К. Преславски“

International Scientific Conference “Cultural corridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Educational opportunities through music in children’s animation activities
Период
15.10.2015 - 19.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

International Tourist Forum “Spa and Wine”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Folklore genres in the children animator’s job
Период
16.10.2014 - 20.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
Николина Огненска-Стоянова

Международна научна конференция „Изкуство и образование”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблеми на работата с детска вокална група
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"

International Scientific Conference “Cultural Corridor Via Diagonalis. Cultural Tourism Without Boundaries”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tourist animation in the field of cultural tourism
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски"
Съавтор(и)
Николина Огненска-Стоянова

Четвърта национална конференция с международно участие Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предпоставки за въвеждане на интерактивни методи на обучение по музика
Период
17.05.2013 - 18.05.2013 г.
Организатор
Национален форум „Орфеева дарба” СУ „Св. Кл. Охридски” – ДИУУ

Четвърта национална конференция с международно участие Музикално- образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможности за употреба на интерактивни методи при обучението по музика в общообразователното училище и в извънучилищни дейности
Период
17.05.2013 - 18.05.2013 г.
Организатор
СУ „Св. Кл. Охридски” – ДИУУ

Четвърта Балканска научна конференция „Науката, образованието, изкуството през XXI век, 30.09 – 01.10. 2012

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Извънкласните и извънучилищните дейности по музика в България – състояние и перспективи за развитие в началото на XXI век
Период
03.09.2012 - 01.10.2013 г.
Организатор
СУБ-Благоевград

Проекти

(SRP-B11/15) Оптимизиране обучението на студентите от специалностите по музика

Период на провеждане
08.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
2000,00 лв.

(SRP-B11/14) Танцувалните жанрове в европейската клавирна музика за деца

Период на провеждане
03.03.2014 - 19.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Възприемане на музика с помощта на интерактивни методи на обучение от учениците в пети клас на общообразователното училище

Докторант
Борис Лъчезаров Овнарски
Период
08.01.2016 - 07.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Анимационни дейности по музика за деца от начална училищна възраст

Студент
Адриана Ангова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Пролетните празници, представени в учебника по музика за пети и шести клас на общообразователното училище

Студент
Славина Матеева Пулева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Предварителната подготовка на учителя за представяне на народни игри и обичаи от учебниците по музика за пети клас на общообразователното училище

Студент
Димитрина Тагарева-Михайлова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Диригентски и изпълнителски проблеми на песенния материал в пети клас

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
29.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вихър Марков Златев

Извънучилищните дейности по музика – средство за приемственост между поколенията и съхраняване на традициите в град Банско

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
23.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марин Георгиев Бърдарев

Възможности за използване на игри в обучението по музика за деца от три до шест годишна възраст в Гърция

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
29.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Апостолия Мадзиропулу