Avatar

гл.ас. д-р Любов Иванова

Email: Ljubovivanova swu.bg


Публикации

„Винен туризъм в света“. България: ЮЗУ"Н.Рилски", 2015
“Wine routes as a tool for rural communtites development in Bulgaria” , Scientific journal “Economics and finance”Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation 2015: 231-237.
„Анализ и одит на туристически дестинации за винен туризъм“. България: ЮЗУ"Н.Рилски", 2014
„ Здравното значение на виното” , „Икономика и Управление” 2012: стр. 163-166.

Конференции

„Нови простори во науката и уметността“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Wine routes as a tool for rural communtites development in Bulgaria”
Период
19.06.2015 - 19.06.2015 г.
Организатор
Европски университет, Р. Македония

Четвърта Международна научна конференция „Дигитална култура и общество“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
10. Необходимостта от езиково разнообразие в бизнеса и комуникацията на различни нива
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, ЮЗУ“Н. Рилски“

Историко-археологически туризъм - Наследство с перспектива

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
18.09.2014 - 20.09.2014 г.
Организатор
Варненска Туристическа Камара

Историко – археологически туризъм – наследство с перспектива Варн

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Traditions related to wine as a part of the cultural calendar of the wine region “The valley of the Strimon river”
Период
18.09.2014 - 20.09.2014 г.
Организатор
Варненски Черноморски Туристически форум

"Културен път Виа Понтика" - Културен туризъм без граници"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„The role of the viti-vini regions in the development of wine itineraries”
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
Катедра Туризъм, СФ, ЮЗУ"Н.Рилски", Благоевград

Втора международна конференция за докторанти „Икономика, Мениджмънт и Туризъм“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Wine tourism motivation
Период
06.05.2011 - 08.05.2011 г.
Организатор
Катедра Туризъм, СФ, ЮЗУ"Н.Рилски", Благоевград

Ръководени дипломанти

Експортът на образователни услуги като глобален бизнес

Студент
Розалия Насева
Година
2023
ОКС
бакалавър

Европейската банка за развитие

Студент
Цвета Данчова
Година
2015
ОКС
бакалавър