Avatar

гл.ас. д-р Любов Иванова

Email: Ljubovivanova swu.bg


Публикации

„Винен туризъм в света“. България: ЮЗУ"Н.Рилски", 2015
“Wine routes as a tool for rural communtites development in Bulgaria” , Scientific journal “Economics and finance”Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation 2015: 231-237.
„Анализ и одит на туристически дестинации за винен туризъм“. България: ЮЗУ"Н.Рилски", 2014
„ Здравното значение на виното” , „Икономика и Управление” 2012: стр. 163-166.

Конференции

„Нови простори во науката и уметността“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Wine routes as a tool for rural communtites development in Bulgaria”
Период
19.06.2015 - 19.06.2015 г.
Организатор
Европски университет, Р. Македония

Четвърта Международна научна конференция „Дигитална култура и общество“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
10. Необходимостта от езиково разнообразие в бизнеса и комуникацията на различни нива
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, ЮЗУ“Н. Рилски“

Историко-археологически туризъм - Наследство с перспектива

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Период
18.09.2014 - 20.09.2014 г.
Организатор
Варненска Туристическа Камара

Историко – археологически туризъм – наследство с перспектива Варн

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Traditions related to wine as a part of the cultural calendar of the wine region “The valley of the Strimon river”
Период
18.09.2014 - 20.09.2014 г.
Организатор
Варненски Черноморски Туристически форум

"Културен път Виа Понтика" - Културен туризъм без граници"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„The role of the viti-vini regions in the development of wine itineraries”
Период
21.09.2012 - 25.09.2012 г.
Организатор
Катедра Туризъм, СФ, ЮЗУ"Н.Рилски", Благоевград

Втора международна конференция за докторанти „Икономика, Мениджмънт и Туризъм“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Wine tourism motivation
Период
06.05.2011 - 08.05.2011 г.
Организатор
Катедра Туризъм, СФ, ЮЗУ"Н.Рилски", Благоевград

Ръководени дипломанти

Европейската банка за развитие

Студент
Цвета Данчова
Година
2015
ОКС
бакалавър