Avatar

ас. Йордан Йорданов

Email: ior_georgievi9 swu.bg


Завършва специалност педагогика на изобразителното изкуство в ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград. От 2001г.работи като график-лаборант към същия университет,хоноруван преподавател и асистент преподавател по дисциплина-графика в специалност педагогика на изобразителното изкуство. През 2022 е зачислен за редовен докторант към катедра изобразително изкуство. Практически опит и интереси в областта на графиката и графичните техники. Работи в областите: графика,живопис и иконопис.

Конференции

Студентска и докторантска научна сесия "Култура,медии и културен туризъм"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Изложбата Grey /Pink/Scale 2.Литографии върху камък и алграфия - изразни средства, провокации в розово."
Период
14.11.2023 - 14.11.2023 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Студентска и докторантска научна сесия "Култура ,медии и културен туризъм"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Начало и развитите на литографията в специалност ПОИИ към ЮЗУ "Неофит Рилски ".Предпочитани лито- техники и жанрове."
Период
21.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски",Благоевград