Avatar

ас. Йордан Йорданов

Email: ior_georgievi9 swu.bg


Завършва специалност педагогика на изобразителното изкуство в ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград. От 2001г.работи като график-лаборант към същия университет,хоноруван преподавател и асистент преподавател по дисциплина-графика в специалност педагогика на изобразителното изкуство. През 2022 е зачислен за редовен докторант към катедра изобразително изкуство. Практически опит и интереси в областта на графиката и графичните техники. Работи в областите: графика,живопис и иконопис.