Avatar

ас. д-р Нора Голешевска

Email: ngoleshevska swu.bg


В периода 2013-2017 г. преподава по дисциплините: "Визуална култура", "Култура на Ренесанса", "Приложна Семиотика", "Как да разбираме визуалните изкуства?", "Публична реч", "Емпирични изследвания в медиите", "Публицистика и художествена критика", "Създаване и управление на проекти към ЕС" в бакалавърските програми "Културология", "Култура и медии", "Култура и културен Туризъм" на катедра Културология. Oбласти на специализация: антропология, визуални семиотика, реторика, изследвания на визуалната култура, културна история. Научни интереси: Съвременна култура, визуални изследвания, семиотика и философия на културата. Член на European Society of Rhetoric; International Visual Sociology Association; ESTIDIA - European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue; SIETAR - Society of Intercultural Educators, Trainers and Researchers; Българска асоциация по академични комуникации.

Ръководени дипломанти

Ефекти на новите медии върху младежките аудитории. Алиенации и консуматорска култура във Фейсбук

Студент
Ренета Чолтеева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Репрезентации на бежанеца в българските медии

Студент
Ивета Керемидчиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Специфики на професионална и организационна култура в частната телевизия. Изследване на BTV

Студент
Цветелина Цекова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Sistemi e organizzazioni volontari di donazione del sangue: ricerca comparativa Bulgaria – Italia”

Вид
Дипломна работа
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
27.10.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Плачкова

„Карнавалът и неговата маска: българо-италиански съпоставки“

Вид
Дипломна работа
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
27.10.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мила Кафкова

„Специфики на вестника в дигиталната ера: сравнителен анализ на хартиения и онлайн вестник (изследване върху „24 часа” за периода 01-31.05.2016 г.)”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Махлелиева

„ Културно наследство и нови медии: Виртуални музеи и изложби”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ася Тодорова

"Проблематичната фигура на музиканта – универсалност и ретроспекция”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Смилян Тодоров

"Манипулацията в рекламите на козметичната индустрия. (Как рекламите на фирма Л'Ореал Париж оказват манипулативно въздействие?)"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова

"Начин на представяне на новините от първа страница на вестник „БУДИЛНИК” и вестник „168 ЧАСА” (през м. януари 2015г.)”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Истилияна Бачева

"Публични употреби на джендър идентичностите в България от 2000г. до днес"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Боряна Поповска

„Прояви на свободата на словото в българската преса (в. Труд – 1989,1997,2007)”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристине Манчева

"Образът на жената в телевизионните реклами"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Йорданова

"Враждебна реч в социалната мрежа „Facebook.com” (Изследване на виртуалното пространство „Facebook.com”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
15.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангелина Гълъбова

"Социално-критическите и политически възгледи на Ноам Чомски като идеологически фундамент на движението «Окупирай»"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Жанета Иванова

"Де-естетизацията на художествената творба"

Вид
Дипломна работа
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
03.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Доротея Белчева

"Арт манифестът като форма на визуална комуникация"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Райна Николова

"Концепцията на Ерих Фром за човека и обществото"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Станкова

"Идеята за „позитивното мислене“ в културно-историческия контекст на движението „Ню ейдж”"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Петрова

"Същност на корейската вълна и нейното влияние в България"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Панзоловска