Avatar

ас. д-р Екатерина Деливерска

Email: deliverska_fozs swu.bg


Публикации

Achievement motivation as a determining factor for sports quality and animation activities with children. , Research in Kinesiology 2015: 105-110. (Co-author/s: N. Tsankov, St. Ivanov)
Competency framework while choosing sport animators , Research in Kinesiology 2014: 146-149. (Co-author/s: St. Ivanov)
Компетентностен модел на спортния аниматор – контекст на разбиране и конкретизация , Спорт и наука 2014: 178-183.
Implementing quality standards in the delivery of education services addressed to adults with extensive use of ict - preliminary analysis , В: сборник „Продължаващо обучение в музеите” 2014: 12-26. (Co-author/s: M. Chankova, N. Tsankov, St. Ivanov, D. Tomova)
Образователният потенциал на спортния аниматор , Сборник доклади от международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания” 2013: 383-388.
Sports Animators’ Educational Profile , Activities in physical education and sport 2013: 13-15.
Перспективи за развитие на Колежа по туризъм чрез създаване на нова специалност – „Организация на аниматорската дейност в туризма” , Пирински книжовни листи – списание за туристика 2013: 32-34. (Съавтор/и: Ст. Иванов, В. Жечев)
Quality evaluation of sports animation services , Activities in physical education and sport 2012: 47-51. (Co-author/s: St. Ivanov)
Мотивация и обучение на магистри по спортна анимация , Спорт и наука 2012: 87-93.
Емоционална лабилност и точност на преценката при спортисти , Спорт и наука 2012: 261-267. (Съавтор/и: Кр. Станкова, Ст. Стоянова)

Конференции

19th International Science Symposium of Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Structural-functional model of the competencies of sports animator
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of the Sports Pedagogues of the Rebublic of Macedonia
Съавтор(и)
Stoyan Ivanov

Съвременни методи и технологии в научните изследвания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образователният потенциал на спортния аниматор
Период
12.10.2012 - 13.10.2012 г.
Организатор
Икономически университет - Варна

16th International Science Symposium of Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sports animators’ educational profile
Период
21.09.2012 - 22.09.2012 г.
Организатор
Federation of sports pedagogues Republic of Macedonia

15th International Science Symposium of Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Quality evaluation of sports animation services
Период
16.09.2011 - 14.12.2015 г.
Организатор
Federation of sports pedagogues Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Stoyan Ivanov

Проекти

(Ref. № and MIS code 2509, 2012ΕΠ30880017) Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system

Период на провеждане
27.01.2012 - 21.02.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
OPERATIONAL PROGRAMME: European Territorial Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2007 - 2013
Бюджет
924974,68 лв.